CO2 reductie GP Groot

31 mei 2013
CO2 reductie GP Groot CO2 reductie GP Groot Zoom

CO2 reductie GP Groot

Door innovatieve en schone inzameling én recycling van afvalstoffen behoort GP Groot tot de top in de branche voor wat betreft vermeden CO2-emissies. De afgelopen jaren is de CO2 uitstoot met 19% gereduceerd! 

De ambities voor de komende jaren zijn niet minder. Na het behalen van niveau 3, heeft GP Groot als ambitie de hoogste treden op de CO2 prestatieladder te behalen, niveau 5. Op een project van GP Groot is door optimalisatie van de logistiek een aanzienlijke reductie op de CO2 uitstoot gerealiseerd.

GP Groot is op Texel actief met de sloop van een deel van de rioolwater zuiveringsinstallatie (RWZI). Door de vrijgekomen materialen niet van de locatie af te voeren maar direct op de locatie te recyclen tot bruikbare bouwstoffen, heeft GP Groot 120 vrachtwagen bewegingen weten te voorkomen. Dit komt overeen met een CO2 reductie van ruim 7000 kg en is vergelijkbaar met anderhalf maal de aarde rond rijden in een personenauto.

Intensieve samenwerking met de opdrachtgever, bevoegd gezag en omwonenden heeft deze milieuprestatie mogelijk gemaakt.

Delen