Het online platform van Circulairinbedrijf.nl stimuleert en faciliteert ondernemers en organisaties om circulair te ondernemen. Het brengt afval terug tot grondstof en maakt daar weer nieuwe producten van. Deze producten worden teruggeleverd aan de opdrachtgever en zijn ook verkrijgbaar in de webshop van Circulairinbedrijf.nl

Nieuw circulair platform
Bedrijven vragen hun leveranciers steeds vaker naar hun duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wil de overheid dat Nederland 50 procent minder primaire grondstoffen gebruikt in 2030. Dit bood volgens medeoprichter Maarten Coppens van Circulairinbedrijf.nl een aanknopingspunt. “We merken dat veel ondernemers en organisaties worstelen met circulariteit. Ze willen hier graag mee starten maar weten vaak niet hoe. Wij helpen hen anders naar hun afvalstromen te kijken en er nieuwe en zo nuttig mogelijke toepassingen voor te vinden. Wij zien deze afvalstromen namelijk als nieuwe grondstof waardoor er legio nieuwe mogelijkheden ontstaan.”

In de praktijk
Het platform brengt circulariteit op een eenvoudige wijze in de praktijk. De webshop biedt diverse gebruiks- en verbruiksartikelen, zoals office supplies en reinigingsmiddelen die gemaakt zijn volgens het circulairiteitsprincipe. Van elk product is inzichtelijk welk percentage recyclet is en hoeveel procent minder CO2 is uitgestoten door het hergebruik van grondstoffen. Deze transparantie geldt voor alle producten in de webshop en is ook het uitgangspunt voor de grote projecten op maat.

Ketensamenwerking
Organisaties kunnen advies inwinnen hoe zij van reststromen nieuwe producten kunnen maken. Circulairinbedrijf.nl werkt samen met GP Groot en MKB-afval.nl voor duurzame afvalinzameling en met Sortiva voor de recycling. Andere partners in de duurzame keten zijn: Reisswolf, CiRoPack, KBL Circulair Schoonmaakcentrum, Vepa Bins, SPK, Flextrash, ALiDA stoffeerder, SOOP, Rebottled, 706 seating group en VEPA BINS.

Organisaties en ondernemers ontzorgen
Coppens: “Behalve dat we kennispartner zijn op het gebied van circulair ondernemen, willen we ons circulaire serviceaanbod in de loop van de tijd uitbreiden op het gebied van mobiliteit, tankpassen en brandstoffen. Het assortiment wordt dan ook regelmatig geüpdatet en het netwerk met duurzame ketenpartners uitgebreid. Ons doel is om de dienstverlening als totaalconcept aan te bieden en organisati/es en ondernemers volledig te ontzorgen op het gebied van hun circulaire vraagstukken.”