Forbo ontvangt milieucertificaat voor duurzaamheidsinspanning

13 april 2012
Forbo ontvangt milieucertificaat voor duurzaamheidsinspanning Forbo ontvangt milieucertificaat voor duurzaamheidsinspanning Zoom

Door gescheiden inzameling van de diverse afvalstromen heeft Forbo Flooring Systems een substantiële CO2-uitstoot voorkomen. Het bedrijf uit Krommenie heeft hiermee de bedrijfsvisie ‘creating better environments’ verder geconcretiseerd. Forbo ontving het GP Groot milieucertificaat voor de vermeden CO2-emissie die zij in 2011 realiseerden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het milieu zijn al decennialang kernwaardes van Forbo.

Dit uit zich o.a. door verantwoorde inkoop van grondstoffen. Daarnaast worden grondstoffen en energie  efficiënt gebruikt, afval wordt waar mogelijk gerecycled en emissies worden zo laag mogelijk gehouden. De uitgangspunten die Forbo hanteert met betrekking tot MVO komen grotendeels overeen met die van GP Groot. Deze duurzaamheidsaspiratie bindt beide Noord-Hollandse bedrijven. Online CO2-module van GP Groot

Om klanten inzicht te verschaffen in hun CO2-reductie heeft GP Groot een CO2-module ontwikkeld. Via www.gpgroot.nl/co2 kunnen klanten uitrekenen hoeveel CO2 wordt bespaard doordat GP Groot hun transport en recycling van afval verzorgt. Bedrijven die hun afval maximaal scheiden komen in aanmerking voor een Milieucertificaat. Hiermee toont het bedrijf aan dat aandacht voor het milieu tot de norm behoort. Daarnaast motiveert het de medewerkers en ook klanten stellen het op prijs. Meer info? Neem dan contatc op met Rik Oostenrijk, GP Groot inzameling en recycling, 072 541 35 00 / r.oostenrijk@gpgroot.nl

Delen