ERIKS ontvangt milieucertificaat voor verminderde CO2-uitstoot

15 november 2012
ERIKS ontvangt milieucertificaat voor verminderde CO2-uitstoot ERIKS ontvangt milieucertificaat voor verminderde CO2-uitstoot Zoom

Bij ERIKS bv uit Alkmaar is groen en duurzaam ondernemen de norm. Door het afvalmanagement samen met GP Groot in te richten, is een uitstoot van bijna 100.000 kg CO2 tegengegaan. Hiervoor ontving ERIKS het GP Groot milieucertificaat.

Het pand van ERIKS in Alkmaar is duurzaam gebouwd, het energieverbruik is laag en warmte wordt verkregen door de restwarmte van de huisvuilcentrale. Samen met GP Groot zijn de mogelijkheden met betrekking tot afvalscheiding, afvalinzameling, transport en recycling in kaart gebracht. Doel hiervan was om tot optimalisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen te komen. De resultaten liegen er niet om: ERIKS heeft in 2011 maar liefst 94.894 kg CO2-uitstoot voorkomen. Voor deze prestatie kreeg Sjaak Broers - facilitair manager van ERIKS - het GP Groot milieucertificaat uitgereikt uit handen van milieuadviseur Rik Oostenrijk.

Online CO2-module van GP Groot
Om klanten inzicht te verschaffen in hun CO2-reductie heeft GP Groot een CO2-module ontwikkeld. Via www.gpgroot.nl/co2 kunnen klanten uitrekenen hoeveel CO2 wordt bespaard doordat GP Groot hun transport en recycling van afval verzorgt. Bedrijven die hun afval maximaal scheiden komen in aanmerking voor een Milieucertificaat. Hiermee toont het bedrijf aan dat aandacht voor het milieu tot de norm behoort. Daarnaast motiveert het de medewerkers en ook klanten stellen het op prijs.

Delen