Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Als de inzameling van oudpapier stokt heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de productie van voedselverpakkingen en hygiënepapier.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP), de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) roepen gemeenten daarom op in overleg te treden met oudpapierondernemingen om de inzameling van oudpapier door te laten gaan. Gesproken kan worden over de inzet van professionele beladers en chauffeurs en aanpassing van de inzamelmomenten. De FNOI heeft minister Bruins verzocht om de oudpapierbranche expliciet als cruciale beroepsgroep aan te merken.

Samenwerking is juist nu noodzakelijk om: de inzameling van oudpapier, de verwerking bij oudpapierondernemingen en toelevering aan de papierindustrie te continueren; de grondstoffenkringloop van papier en karton gesloten te houden; en tekorten te voorkomen. Samen kunnen we deze crisis aan!

Hielke van den Brink | Directeur PRN
Hans Koning | Directeur FNOI
Marchel van de Grift | Directeur Nedvang
Gerrit Jan Koopman | Directeur VNP