Inzameling

De belangrijkste bedrijfsactiviteit van Roele De Vries en tevens specialisme, is de inzameling van uw afval. U kunt er bij Roele De Vries vanuit gaan dat dit altijd op een duurzame en efficiënte wijze geschiedt.  Ons streven is om samen met onze klanten tot een oplossing op maat te komen, ongeacht de opdracht.

Bundeling van de krachten
Doordat Roele De Vries sinds 2011 onderdeel is geworden van de GP Groot groep, zijn wij inmiddels in staat om alle denkbare afvalstromen in te zamelen en te verwerken.

Verantwoordelijke afvalinzameling
Wij zijn ons bewust van het feit dat de inzameling en recycling van afval een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Roele De Vries is daarom te allen tijde bezig met het innoveren van haar inzamel- en verwerkingsprocessen om op het gebied van duurzaamheid belangrijke slagen te kunnen maken. Voor onze klanten proberen we het echter eenvoudig te houden, zodat u, zonder hier te veel moeite voor te doen, toch op een verantwoorde manier met uw afval om kunt gaan.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Roele De Vries of over onze afvalinzameling?
Neem contact op met de klantenservice of laat u terugbellen.