Mini-Collect: fijnmazige inzameling bedrijfsafval

17 februari 2016
Mini-Collect: fijnmazige inzameling bedrijfsafval Mini-Collect: fijnmazige inzameling bedrijfsafval Zoom

Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger met onze grondstoffen om moeten gaan en dat we onze economie circulair moeten maken. Het uitgangspunt daarbij is hergebruik en behoud van de waarde van grondstoffen. Nu worden producten en materialen nog te vaak aan het einde van hun levensduur vernietigd of verbrand. En dat terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten die uitstekend opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw bedrijfsafval vormt een onuitputtelijke bron van waardevolle grondstoffen. Om die zo goed mogelijk te kunnen benutten, is GP Groot een nieuwe inzameldienst gestart: Mini-Collect. Want hoe meer we afvalstromen aan de bron kunnen scheiden en gesorteerd kunnen inzamelen, hoe beter en efficiënter de verwerking ervan en dus hergebruik mogelijk wordt.

Duurzame uitstraling voor uw bedrijf
GP Groot weet als geen ander welke afvalstromen er bij uw bedrijf vrijkomen en wat daar het beste mee kan gebeuren. Uw bedrijf is daar bij gebaat, want een efficiënte verwerking van bedrijfsafval werkt kostenbesparend en geeft u als bedrijf een groen en duurzaam imago.

Meer waarde voor u, door vooraf scheiden
Dankzij onze hightech afval-sorteerinstallaties kunnen wij achteraf al veel waardevol materiaal uit uw bedrijfsafval halen. Mooier is het als we aan het begin kunnen staan van de keten en invloed hebben op de samenstelling van uw bedrijfsafval en de wijze van aanlevering bij ons. Want hoe schoner en ‘maagdelijker’ uw afval is, hoe beter en rendabeler de verwerking en bewerking ervan kan zijn. Dit proces is een samenspel tussen u als aanbieder, wij als verwerker en de partijen aan wie wij leveren. Daarin vervullen wij graag een centrale rol.

Hoe klein een fractie ook is, afval van nu is de grondstof van morgen. Het is tijd voor een kritische(re) blik. Laat ons daarom met u meekijken.

Van afval naar grondstoffen en energie

Meer informatie? Neemt u dan contact op met Ronald Molenaar, verkoopleider GP Groot inzameling en recycling, r.molenaar@gpgroot.nl

Delen