GP Groot helpt Landschap Noord-Holland met adoptie meervleermuis

28 juni 2013
GP Groot helpt Landschap Noord-Holland met adoptie meervleermuis GP Groot helpt Landschap Noord-Holland met adoptie meervleermuis Zoom

Landschap Noord-Holland startte in april een nieuwe actie: Adopteer een Soort. Met als doel fondsenwerving voor bedreigde dieren- plantensoorten die zonder hulp uit Noord-Holland zullen verdwijnen. Tijdens de actie staan vijf bedreigde dieren- en plantensoorten centraal: de meervleermuis, metselbij, roerdomp, veenmosorchis en ringslang. Typische Noord-Hollandse soorten die heel hard hulp nodig hebben. GP Groot is al jaren Gouden Vriend van Landschap Noord-Holland en steunt de actie met het adopteren van de meervleermuis. 

Gouden Vriend
Ronald Molenaar, verkoopleider GP Groot inzameling en recycling, draagt de stichting een warm hart toe en steunt vanuit het bedrijf graag de actie ‘Adopteer een soort’. ,,Wij bewegen ons dagelijks met onze voertuigen door het prachtige Noord-Hollandse landschap en werken ook letterlijk in en op de grond van onze provincie. Dat schept een band en een verplichting: ook wij willen graag ons steentje bijdragen aan het behoud van de natuur en diersoorten. Daarom hebben wij gekozen om mee te doen aan de actie. En hebben besloten de meervleermuis te adopteren. Zo helpen wij de natuur én ondersteunen wij Landschap Noord-Holland bij haar mooie werk. Wij hebben gekozen voor de meervleermuis, omdat wij die veel zien op onze verwerkingslocaties. Overdag verblijven de vleermuizen in kleine kieren en gaten en ‘s nachts vinden ze daar hun voedsel.’’

Waarom doneren?
De actie Adopteer een soort heeft een eigen gezicht met een eigen website (www.adopteereensoort.nl) en doneren kan direct online. Naast het nemen van noodzakelijke maatregelen doet Landschap Noord-Holland nog veel meer werk voor de vijf bedreigde soorten. Zij geeft voorlichting, doet onderzoek, ondersteunt vrijwilligers en beheert terreinen. Voor al dat werk is de financiering nog lang niet rond. Hoe meer bedrijven en particulieren de actie financieel ondersteunen, des te beter. Op www.adopteereensoort.nl is alles te vinden over de vijf soorten die centraal staan.

Foto: Ronald Molenaar, verkoopleider GP Groot inzameling en recycling, overhandigt de symbolische donatie voor de meervleermuis aan Carola van den Tempel, vleermuisexpert Landschap Noord-Holland. Foto-credits: Landschap Noord-Holland

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jessica Groentjes, afdeling Communicatie GP Groot, 088 472 1042, of via j.groentjes@gpgroot.nl.

Delen