GP Groot heeft CO2 prestatieladder 4 behaald

18 februari 2014
GP Groot heeft CO2 prestatieladder 4 behaald GP Groot heeft CO2 prestatieladder 4 behaald Zoom

GP Groot zet een volgende stap op de CO2 prestatieladder. Na vorig jaar op niveau 3 te zijn gecertificeerd, is GP Groot nu volgens planning doorgegroeid naar niveau 4. Deze stap voorwaarts is te danken aan de verregaande vernieuwing van het wagenpark, het gebruik van alternatieve brandstoffen, optimalisatie van de logistiek en het gebruik van groenestroom uit afval. Ook zijn er door GP Groot initiatieven ondernomen om onze klanten en leveranciers te helpen hun CO2-reductie te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn projecten die leiden meer betere afvalscheiding, het gebruik van groenestroom uit afval en het aanbieden van alternatieve brandstoffen op de tankstations. Kijk ook op www.zelfgemaakteenergie.nl

Delen