GP Groot beloont respondenten met CO2-scan

20 december 2013
GP Groot beloont respondenten met CO2-scan GP Groot beloont respondenten met CO2-scan Zoom

Onlangs hield GP Groot inzameling en recycling een klanttevredenheidsonderzoek. Onder de respondenten is een tegoedbon verloot voor een CO2-scan, uitgevoerd door GP Groot. De twee ingelote bedrijven zijn: BouwCenter Floris, Wormerveer en D. Hellingman en Zn. BV, Zaandam. Deze bedrijven hebben deze week de tegoedbon ontvangen uit handen van hun eigen vertrouwde vertegenwoordiger. Zo snijdt het mes aan twee kanten: GP Groot ontvangt waardevolle informatie over haar bedrijfsvoering en de ‘winnaars’ ontvangen een op het bedrijf toegespitste CO2-scan. Deze  CO2-scan is een aanvulling op het maatschappelijk ondernemen en duurzaam ondernemen van de twee bedrijven. De ondersteuning van GP Groot bij het maken van deze CO2-scan voor deze bedrijven werd erg op prijs gesteld.

GP Groot heeft het klanttevredenheidsonderzoek gehouden met als doel een feedback te krijgen op het gebied van dienstverlening en om te ontdekken wat voor belang klanten hechten aan een circulaire economie/MVO. Zo kan GP Groot haar activiteiten nog gerichter toespitsen op de behoeften van de klant.

Het onderzoek is gehouden onder 471 klanten van GP Groot met een afvalinzamelingsabonnement op bedrijfsafval/restafval, waarvan 90 klanten de enquête hebben ingevuld. (19%).
GP Groot is erg tevreden met de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek, met de positieve én de minder positieve uitkomsten. Want met deze feedback kan GP Groot zorgen dat ook deze punten ter verbetering worden opgepakt.

De CO2 -Scan
GP Groot brengt bij een CO2-scan de belangrijkste CO2-emissies van een bedrijf in kaart. Hierbij wordt primair gekeken naar de CO2- emissies als het gevolg van het gebruik van brandstoffen en van de inkoop van elektriciteit. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een zogenaamde CO2-footprint opgesteld. Op basis van de footprint en de geïnventariseerde verbetermogelijkheden kunnen bedrijven beleid maken om hun CO2-emissies in de toekomst te verminderen en zodoende duurzamer te werken.

BouwCenter Floris, Wormerveer, www.bouwcenterfloris.nl
D. Hellingman en Zn. BV, Zaandam, www.hellingman.nl

Meer informatie: GP Groot bv, afdeling Communicatie, telefoon 088 472 10 40, j.groentjes@gpgroot.nl

Delen