Afvalmanagement 2014

7 januari 2014
Afvalmanagement 2014 Afvalmanagement 2014 Zoom

GP Groot wenst iedereen een gezond en succesvol 2014.

Zoals ieder jaar is het voor ons tijd om samen de ontwikkelingen voor het komende jaar te bekijken. De markt van inzameling en verwerking van afval en grondstoffen is sterk in beweging. Duurzaamheid, bronscheiding, het reduceren van CO2 uitstoot, verantwoord omgaan met afvalstoffen: het is voor ons tegenwoordig niet meer dan logisch.

Afvalbranche
2014 wordt een uitdagend jaar voor de afvalbranche. Ondanks dat de woningmarkt tekenen toont van een broos herstel, heeft de markt voor bouw- en sloopafval net als in 2013 te maken met een verminderde vraag. De markt voor bedrijfsafval is in mindere mate getroffen door de crisis maar heeft ook te maken met een dalend aanbod, en stijgende kosten. Dit alles heeft uiteraard invloed op de uiteindelijke prijs, de tarieven voor 2014. Bent u klant van GP Groot, dan vindt u de nieuwe tarieven terug op de eerstvolgende factuur.

Waarde uit afval
De algemene trend is dat er steeds meer waarde wordt gehaald wordt uit afval. GP Groot erkent deze trend en is als geen ander in staat om zoveel mogelijk van deze grondstofkringlopen te sluiten. Of het nu gaat om de verwerking van bouw- en sloopafval tot nieuwe grondstof, of het winnen van duurzame en groene energie uit de verwerking van biomassa en of restafval. ‘Van afval naar grondstoffen en energie’.

Kunnen wij u helpen?
Waarde uit afval halen is iets wat wij graag met u samen willen doen. Door afval te scheiden aan de bron ontstaan ‘schone’ afvalstromen die voor u wellicht een positieve restwaarde hebben. GP Groot helpt u graag met uw afvalmanagement.  Samen meer waarde creëren en kosten besparen.

Meer informatie over dit onderwerp ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Delen