Raamovereenkomst plaatsing ondergrondse containers Alkmaar getekend

2 september 2013
Raamovereenkomst plaatsing ondergrondse containers Alkmaar getekend Raamovereenkomst plaatsing ondergrondse containers Alkmaar getekend Zoom

Op donderdag 29 augustus is door GP Groot en Gemeente Alkmaar de raamovereenkomst getekend voor het leveren en plaatsen van ondergrondse (pers)containers in de gemeente Alkmaar. De raamovereenkomst behelst het leveren en plaatsen van +/- 220 containers en heeft een looptijd van vier jaar.

In juli heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden, waarbij GP Groot de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. GP Groot zal dit werk uitvoeren in samenwerking met haar partners VConsyst en Sidcon, die de ondergrondse (pers)containers zullen leveren.

De ondergrondse containers zullen met name geplaatst worden in het centrum en de Spoorbuurt. Daarnaast kunnen vanuit dit contract ook containers besteld worden voor de overige wijken in Alkmaar.

In het bijzijn van wethouder J. Nagengast, welke de portefeuille milieu in het bezit heeft, heeft de ondertekening plaatsgevonden. De heer Nagengast sprak vooraf uit dat het college verheugd is dat het werk is aangenomen door een regionale partij, ook al was er sprake van een Europese aanbesteding. Daarnaast sluit de visie van GP Groot heel goed aan op de visie van de gemeente met betrekking tot het duurzaam ondernemen. Voor de gemeente is het belangrijk dat de binnenstad schoon is. De stad is afhankelijk van het toerisme en wil voor deze groep aantrekkelijk blijven. De stad heeft steeds meer overlast van meeuwen die op zoek zijn naar voedsel. Momenteel wordt het huisvuil ingezameld met vuilniszakken. Deze zakken opengescheurd worden door de meeuwen, waardoor er een grote vervuiling ontstaat in de binnenstad. Om dit te voorkomen, heeft het college unaniem ingestemd de binnenstad te voorzien van ondergrondse containers. Hiermee wordt vervuiling van de binnenstad voorkomen, de hoeveelheid meeuwen teruggedrongen en wordt de servicegraad voor de bewoners verhoogd. Er wordt rekening gehouden met het monumentale karakter van de binnenstad. Inmiddels is een uitgebreide inventarisatie gedaan door de gemeente en zijn de locaties bekend. Momenteel worden de procedures doorlopen om deze locaties definitief vast te kunnen stellen.

Gertjan de Waard, manager Stadswerk, deelde de woorden van de heer Nagengast en gaf daarbij aan in het verleden een goede samenwerking te hebben gehad met de aannemer. De werkzaamheden zullen dit jaar starten.

Op de foto, vlnr, Diederik Starreveld, projectleider gemeente Alkmaar; Gert Jan de Waard; manager Stadswerk Alkmaar; Kees Uiterwijk Winkel, directeur GP Groot en Jan Nagengast, wethouder gemeente Alkmaar

“VConsyst heeft in diverse gemeenten ondergrondse inzamelsystemen geleverd en geplaatst. Voor meer informatie over VConsyst zie  www.VConsyst.nl

Delen