Herinvoering van de afvalstoffenbelasting per 1 april 2014

7 maart 2014

De markt van inzameling en verwerking van afval en grondstoffen is sterk in beweging. Duurzaamheid, bronscheiding, het reduceren van CO2-uitstoot, verantwoord omgaan met afvalstoffen, het is tegenwoordig niet meer dan logisch.

Bodemverontreiniging en asbest zijn twee serieuze dossiers met grote gezondheids- en milieurisico’s. De opgave om onze bodem schoon te krijgen, en om het gevaarlijke asbest op een verantwoorde wijze te verwijderen, is immens. Het vergt beide continue aandacht, budget en draagvlak. Op de Nederlandse stortplaatsen belandt alleen afval dat niet-herbruikbaar en niet-brandbaar is. Storten van deze afvalstoffen is de enige optie. Desondanks betalen bedrijven die moeten storten met ingang van 1 april 2014 een extra heffing van 17,00 euro per ton. De herinvoering van de afvalstoffenbelasting zal niet pas per 1 oktober 2014, maar reeds per 1 april 2014 plaatsvinden.

Waarde uit afval
De algemene trend is dat er steeds meer waarde gehaald wordt uit afval. GP Groot erkent deze trend en is als geen ander in staat om zoveel mogelijk van deze grondstofkringlopen te sluiten. Of het nu gaat om de verwerking van bouw- en sloopafval tot nieuwe grondstof, of het winnen van duurzame en groene energie uit de verwerking van biomassa en of restafval. ‘Van afval naar grondstoffen en energie’.

Kunnen wij u helpen?
Waarde uit afval halen is iets wat wij graag met u samen willen doen. Door afval te scheiden aan de bron ontstaan ‘schone’ afvalstromen die voor u wellicht een positieve restwaarde hebben. Samen meer waarde creëren en kosten besparen. GP Groot helpt u graag met uw afvalmanagement. Samen meer waarde creëren en kosten besparen. Door het restafval samen met een vertegenwoordiger van GP Groot te analyseren komt men vaak tot verrassende conclusies als het gaat om mogelijkheden bij het verder scheiden van afvalstromen.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met onze afdeling klantenservice: 088 472 12 00. Wij helpen u graag!

Delen