Digitale facturering GP Groot

10 november 2014
Digitale facturering GP Groot Digitale facturering GP Groot Zoom

Op dit moment zijn we druk bezig met het opnieuw automatiseren van de processen van GP Groot inzameling en recycling. Eén van de nieuwe zaken in dit traject is digitaal factureren. Eind 2015 worden alle facturen van GP Groot inzameling en recycling digitaal verstuurd.

Het eerste bedrijfsonderdeel dat overgaat op digitale facturering is de recycling afdeling van GP Groot (grondstof handel). Daarna zullen gefaseerd ook de afzet- en rolcontainers digitaal gefactureerd gaan worden, dit staat gepland voor het voorjaar 2015.

Om ervoor te zorgen dat we de facturen digitaal kunnen versturen vragen we van onze relaties de volgende informatie per mail verkoop@gpgroot.nl aan ons door te geven o.v.v. hun klantnummer.

  • e-mailadres voor digitale factuur
  • e-mailadres overige financiële correspondentie, b.v. herinneringsfacturen
  • voorkeur voor UBL (Universal Business Language)*  ja/nee

*UBL is een andere bestandsindeling van het digitaal factureren die grotendeels geautomatiseerd verwerkt kan worden. In de toekomst kunnen we ook deze vorm van digitale facturen versturen.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons telefonisch bereiken op: 088 - 472 12 00.

Delen