Aanpassing tarieven 2015

5 januari 2015
Aanpassing tarieven 2015 Aanpassing tarieven 2015 Zoom

Zoals ieder jaar is het voor ons tijd om samen met u de ontwikkelingen voor het komende jaar te bekijken. Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Uw klanten vragen er om, de overheid stelt eisen en de consument trekt aan de bel. In de toekomst worden grondstoffen schaarser – en dus duurder – en de uitstoot van CO2 heeft een negatief effect op ons klimaat.

Invoering Afvalstoffenbelasting

Het programma genaamd “Van Afval Naar Grondstof” omvat de uitwerking van het Afvalpreventieprogramma van de Nederlandse Overheid om in de komende 10 jaar de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt te halveren. Verdere verbetering in afvalscheiding van restafval en bouw- en sloopafval is het resultaat waar naar gestreefd wordt, daar de restproducten van deze afvalsoorten nog verbrand en/of gestort worden. Middels een belasting op afvalverbranding en storten wil het kabinet de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Gemeenten en bedrijven worden aangemoedigd meer afval aan de bron te scheiden. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

De afvalstoffenbelasting zal primair voor het restafval gelden. De belasting wordt ook doorberekend op andere afvalstromen namelijk voor het percentage dat na recycling overblijft als restafval en verbrand dient te worden.

Deze belastingmaatregel gaat hand in hand met de marktontwikkeling waarin het toenemende aanbod van geïmporteerd afval de verbrandingstarieven van de afvalenergiecentrales laat stijgen. Deze twee elementen samen maken dat de kosten voor het aanbieden van afval bij afvalenergiecentrales maximaal zullen stijgen met € 25,00 per ton inclusief de per 1 januari 2015 in te voeren belastingmaatregel van € 13,00 per ton op Nederlands afval dat wordt gestort of verbrand.

Indexatie

Per 1 januari worden onze tarieven geïndexeerd, wij baseren ons op de CBS-index van 1%, en de NEA-index van 1,1%. Deze indexatie staat overigens los van de wijzigingen van de eindverwerkers en afvalstoffenbelasting.

Samen meer waarde creëren

Met deze wetenschap wordt het voor u als klant nog interessanter om afval verder te scheiden, door b.v. recyclebare materialen apart in te zamelen. Hierdoor wordt het aandeel van het afval dat voor verbranding of stort wordt aangeboden kleiner. U draagt door afval beter te scheiden bij aan een beter milieu. Als GP Groot adviseren we u hier graag over, zo kunnen we samen meer waarde creëren en kosten besparen. Wij hebben om u te informeren een speciale site gemaakt www.gpgroot.nl/2015.

Uw nieuwe tarieven vindt u terug op de eerstvolgende factuur. Mochten er nog vragen zijn , kijk dan onze website, of neem telefonisch contact met ons op nummer 088 - 472 1200.

Delen